Integritets-policy

Senast uppdaterad den 4 mars 2024
Giltig från 4 mars 2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för

Gibbon AgroBiothers AB,
Växthusvägen 10,
435 33, Mölnlycke
Västra Götaland, Sweden
email: marknad@vetocanis.se,
tel: 031-251221

angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (tjänsten) https://vetocanis.se

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten, och din fortsatta tillgång eller användning av tjänsten efter den tiden kommer utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar den här sidan.

1. Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

  • Namn
  • E-post
  • Mobil”

2. Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Support

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha mottagit ditt samtycke och endast för de ändamål för vilka du ger ditt samtycke, om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

3. Hur vi delar din information:

Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Analys
  • Datainsamling och process

Vi kräver att sådana tredje parter endast använder de personuppgifter vi överför till dem för det ändamål för vilket det överfördes och inte behåller det längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan laglig process; (2) att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter.

Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

4. Hur vi bevarar din information:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge vi behöver det för att uppfylla de ändamål för vilka det samlades in enligt denna integritetspolicy.

Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, som bokföring/rapportering i enlighet med gällande lag eller av andra legitima skäl såsom upprätthållande av rättsliga rättigheter, förebyggande av bedrägeri, etc.

Kvarvarande anonym information
och samlad information  (information eller data som har kombinerats eller grupperats tillsammans för att ge en övergripande bild eller sammanställning, utan att individuell identitet avslöjas) kan vara
lagras på obestämd tid.

5. Dina rättigheter

Beroende på gällande lagstiftning kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har lämnat för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra relevanta rättigheter enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på marknad@vetocanis.se. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med gällande lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla nödvändig personlig information eller drar tillbaka samtycket att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kan du kanske inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

6. Cookies

För att få information om hur vi använder cookies och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookie Policy

7. Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontrollera. Men med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk.

8. Tredjepartslänkar och användning av din information

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy tar inte upp integritetspolicyn och annat tredje parts praxis, inklusive alla tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Service. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicy för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy tar inte upp integritetspolicys och annat tredje parts praxis, inklusive alla tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicy för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

9. Klagomål till dataskyddsansvarig


Om du har några frågor eller funderingar angående behandling av din information som är tillgänglig hos oss kan du maila vår klagomålshandläggare på Gibbon AgroBiothers AB, Växthusvägen 10, mejl: marknad@vetocanis.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag. Sekretesspolicy genererad med CookieYes