Öroninfektioner hos hundar: symtom och orsaker

Hur vet du att din hund drabbats?

Öroninflammation, eller otit, hos hundar är en vanligt förekommande åkomma. Hur vet man om ens hund har drabbats? Vilka tecken ska man vara uppmärksam på? Dessutom, vilka åtgärder kan man vidta för att förebygga detta och vilka behandlingsmetoder finns tillgängliga? Denna artikel kommer att ge dig en omfattande översikt och guida dig genom allt du behöver veta om denna sjukdom, så att du kan hålla din fyrbenta vän både glad och frisk.

Hundens öra

Hundens öra består av tre delar:

 • Det yttre örat (öronlappen leder in i den yttre hörselgången fram till trumhinnan, som är vinklad hos hundar)
 • Mellanörat (den tympaniska bullan innehåller de tre små benen som överför ljudvågor)
 • Det inre örat (labyrinten, snäckan och balansorganet) som omvandlar ljudvågor till nervsignaler och spelar en viktig roll i regleringen av balansen

Olika typer av öroninfektioner hos hundar

Otit, eller öroninflammation, beror på inflammation i örat. Beroende på var inflammationen är belägen finns det flera typer av öroninfektioner:

Yttre öroninflammation (Otitis externa): Detta är den vanligaste typen av öroninfektion hos hundar och påverkar den yttre hörselgången, från öronöppningen till trumhinnan. Symtom inkluderar ofta rodnad, svullnad, smärta och ibland varig utsöndring.

Mellanöroninflammation (Otitis media): Denna typ av infektion sker i mellanörat, bakom trumhinnan. Det kan utvecklas från en obehandlad yttre öroninflammation som sprider sig eller genom ett perforerat trumhinna. Symtomen kan vara subtilare men kan inkludera balansproblem och ovanligt huvudrörelser.

Inre öroninflammation (Otitis interna): Den allvarligaste typen, som påverkar innerörats strukturer, inklusive de som är ansvariga för balans och hörsel. Det kan leda till djupare symtom som allvarlig obalans, gångsvårigheter och till och med hörselnedsättning. Inre öroninflammation kan vara ett resultat av en obehandlad infektion i det yttre eller mellanörat som har spridit sig.

Orsaker till öroninfektioner hos hundar

Orsaker till öroninfektioner hos hundar finns i en mängd olika former, och att förstå dem kan hjälpa till att förebygga och behandla dessa vanliga problem. Här är en sammanfattning av de viktigaste faktorerna:

1. Anatomiska egenskaper: Hundens öronkanalens böjda form kan leda till ackumulering av öronvax. Fukt och värme i örat bidrar även till ökad risk för otit. Speciellt utsatta är hundar som badar ofta eller är aktiva utomhus, som jakthundar.

2. Rasdisposition: Vissa raser är mer benägna att drabbas:

 • Shar Pei: Kan utveckla stenos (förträngning) av den yttre hörselgången.
 • Franska Bulldoggar: Benägna till parietal hyperplasi (ökad tillväxt av öronväggens vävnad).
 • Cocker Spaniels och Tyska Herdehundar: Har rikligt med talg- och öronvaxkörtlar och drar ofta till sig agnar.
 • Raser med hängande öron och håriga kanaler, som Basset Hounds, tenderar att få dålig ventilation i öronen vilket kan leda till infektioner.

3. Irriterande ämnen: Användning av olämpliga schampon eller bomullspinnar kan irritera öronen och leda till inflammation.

4. Främmande kroppar: Objekt som agnar kan fastna i öronen, särskilt under varma och torra perioder, vilket kan orsaka infektioner.

5. Tumörer och polyper: Dessa kan blockera öronkanalen, särskilt hos yngre hundar, och orsaka infektioner.

6. Rubbningar i öronfloran: Förändringar i öronens normala bakterie- och svampflora, som kan bero på allergier eller olämpliga miljöförhållanden, bidrar till infektioner.

7. Infektiösa agenter: Öroninfektioner kan orsakas av:

 • Bakterier och svampar: Dessa kan vara primära patogener eller bidra till sekundära infektioner.
 • Öronskabb: En parasit som kan leda till kraftig irritation och infektion i öronen.

Hur vet du om din hund har en öroninfektion?

De mest lättigenkännliga symptomen är:

 • En förändring i beteende (klåda, smärta, annorlunda huvudställning)
 • En visuell förändring (inflammation, rodnad, förtjockning)
 • En dålig lukt

Om du känner igen dessa tecken hos din hund, tveka inte att kontakta veterinären. Att snabbt få behandling ökar möjligheten till en snabb återhämtning utan långsiktiga problem. Vad som börjar som en enkel öroninflammation kan snabbt utvecklas till mer allvarliga tillstånd, såsom infektioner i mellan- eller innerörat, vilka kan leda till neurologiska problem.

Faktorer som bidrar till öroninfektioner hos hundar

Det finns flera faktorer som kan öka risken för öroninfektioner hos hundar. Att vara medveten om dessa faktorer kan hjälpa dig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda din hunds öron.

1. Anatomiska egenskaper: Hundens öra har en unik form som kan leda till att öronvax samlas, särskilt i varma och fuktiga miljöer. Detta gör att jakthundar och hundar som ofta badar är särskilt utsatta.

2. Rasspecifika predispositioner:

 • Shar Pei kan utveckla förträngningar i den yttre hörselgången.
 • Franska Bulldoggar kan ha en benägenhet för ökad tillväxt av vävnad i örongången.
 • Cockerspanielar och Tyska Herdehundar har ofta mycket talg- och öronvaxkörtlar och kan lätt dra till sig främmande föremål som agnar.
 • Raser med stora, hängande öron och håriga örongångar löper större risk att drabbas av öroninfektioner.

3. Irriterande ämnen: Användning av olämpliga produkter som schampon eller bomullspinnar kan irritera örat och leda till inflammation.

4. Främmande föremål och tillväxter: Objekt som agnar, samt tumörer och polyper, särskilt hos yngre hundar, kan blockera örongången och orsaka infektioner.

5. Obalans i öronfloran: Tillstånd som atopisk dermatit eller olämpliga hygienrutiner kan störa den naturliga balansen i örat och leda till infektioner.

6. Infektioner: Öroninfektioner kan orsakas av bakterier, svampar, jäst och kvalster. Ibland är dessa smittämnen själva grundorsaken till problemet.

Behandlingar för öroninfektioner hos hundar

Om en öroninfektion inte behandlas kan den leda till ytterligare hälsoproblem. För yttre öroninflammation utan förträngning av örongången, består behandlingen av att applicera rengöringsmedel, vaxlösande medel samt antibiotika, svampdödande medel och kortikosteroider i örat, beroende på orsaken till inflammationen. Be din veterinär visa dig hur du applicerar behandlingen korrekt för att undvika att skada din hund (applicera produkterna vid örats bas och massera försiktigt för att föra dem in i kanalen).

Att behandla orsaken till öroninflammationen är avgörande och i svårare fall kan kirurgi vara nödvändigt, exempelvis för att ta bort en främmande kropp, en tumör eller en polyp. Det är inte ovanligt att man behöver genomföra en datortomografi för att fastställa öroninflammationens orsak, eller utföra en cytologisk följt av en bakteriologisk undersökning för att bekräfta att infektionen är helt läkt eller för att justera behandlingen.

Förebyggande av öroninfektioner hos hundar

För att hålla öroninfektioner borta är det A och O med regelbunden och varsam öronvård. Använd en skonsam öronrengöringslösning avsedd för hundar och se till att försiktigt rengöra din hunds öron några gånger varje månad, särskilt om din hund har en tendens att utveckla öronproblem. Det kan också vara en god idé att trimma bort hår som kan blockera örongången och att regelbundet kika in i din hunds öron för att upptäcka eventuella tecken på problem. Vill du läsa mer om hur du rengör din hunds öron? Kika in vår guide!

Glöm inte heller bort det årliga besöket hos veterinären, där en grundlig öronkontroll kan upptäcka problem som du kanske inte känner till. Ibland kan en hund drabbas av en öroninfektion utan tydliga tecken på obehag, så en professionell kontroll är alltid en god idé för att försäkra sig om att allt står rätt till med din hunds öron.

Källa: https://www.vetocanis.com/blogs/infos/otite-chien

Våra superhjältar

#VETOCANIS

Dålig andedräkt hos katter: orsaker och lösningar
Hur rengör du din katts öron?
Ta reda på allt om kattänder
Min hund luktar illa: vad ska jag göra?
Hur rengör jag min hunds öron?